Laserski projektori

FARO Tracer je sistem za lasersku projekciju koji je dizajniran za projektovanje rasporeda poput položaja delova ili šablona tokom proizvodnje. Projektovani šabloni čine proizvodnju bržom i lakšom uz manje grešaka. Najčešća upotreba laserskih projektora su radionice za zavarivanje i proizvodne linije za sklapanje. U kombinaciji sa moćnim ali jednostavnim BuildIT Projector softverom, uspostavlja novi industrijski standard za ponovljivu laserski vođenu montažu.

TracerSI

Laserski projektor

TracerSI predstavlja, prvi u svojoj vrsti, napredni laserski snimač i sistem za projekciju visoke tačnosti, sa vrhunskim mogućnostima skeniranja u čitavom svom volumenu projekcije. Kombinacija visokokontrastnog snimanja, tačne i ponovljive projekcije i moćnog ali jednostavnog BuildIT Projector softvera, uspostavlja novi industrijski standard za ponovljivu laserski vođenu montažu.

Pored oblikovanja i pozicioniranja virtuelnog šablona, TracerSI omogućava bez referentnih tačaka poravnanje zasnovano na karakteristikama i proveravanje tokom postupka (In-Process Verification - IPV). Sistem precizno projektuje laserske slike zasnovane na CAD modelu, na bilo koju površinu, pružajući operaterima intuitivno rešenje za crtanje delova, artefakata ili potrebnih delova komada. Pored toga, FARO vlasnička IPV tehnologija može skenirati sastavljene ili pozicionirane komponente kako bi osigurala usklađenost i ispravno pozicioniranje dok otkriva greške u realnom vremenu. Kao rezultat toga, neusaglašeni delovi i sklopovi mogu se odmah identifikovati i popraviti, omogućavajući proizvođačima uštedu troškova.

TracerM

Laserski projektor

TracerM laserski projektor precizno projektuje lasersku liniju na površinu ili objekat, dajući virtuelni šablon koji operateri i montažeri koriste za brzo i precizno pozicioniranje komponenti, sa apsolutnim poverenjem. Laserski šablon se kreira korišćenjem 3D CAD modela koji sistemu omogućava vizuelno projektovanje laserskih obrisa delova, artefakata ili oblasti od interesa. Rezultat je virtuelni i 3D šablon za racionalizaciju širokog spektra montažnih i proizvodnih aplikacija.

Tehnologija laserske projekcije koristi CAD datoteke za obezbeđenje rešenja virtuelnog šablona, eliminišući potrebu za fizičkim šablonima i alatima i smanjujući rizik od ljudske greške. Kao rezultat toga, preduzeća mogu da izbegnu vreme i troškove korišćenja velikih, glomaznih šablona, dok značajno poboljšavaju svoje procese kontrole kvaliteta. Korisnički interfejs, koji je jednostavan za upotrebu, smanjuje vreme i zahtevane veštine potrebne za rad.