Laserski projektori

FARO Tracer je sistem za lasersku projekciju koji je dizajniran za projektovanje rasporeda poput položaja delova ili šablona tokom proizvodnje. Projektovani šabloni čine proizvodnju bržom i lakšom uz manje grešaka. Najčešća upotreba laserskih projektora su radionice za zavarivanje i proizvodne linije za sklapanje. U kombinaciji sa moćnim ali jednostavnim BuildIT Projector softverom, uspostavlja novi industrijski standard za ponovljivu laserski vođenu montažu.

TracerSI

Laserski projektor

TracerSI predstavlja, prvi u svojoj vrsti, napredni laserski snimač i sistem za projekciju visoke tačnosti, sa vrhunskim mogućnostima skeniranja u čitavom svom volumenu projekcije. Kombinacija visokokontrastnog snimanja, tačne i ponovljive projekcije i moćnog ali jednostavnog BuildIT Projector softvera, uspostavlja novi industrijski standard za ponovljivu laserski vođenu montažu.

TracerM

Laserski projektor

TracerM je prvi visoko precizni sistem laserskog projektovanja za kontrolu laserski vođene montaže. Pored laserski vođene montaže, TracerM pruža jednostavan i tačan način za vizuelnu kontrolu položaja i orijentacije elemenata.