FARO BuildIT

FARO Build IT su moćna i efikasna softverska rešenja za procenu podataka skeniranja u oblastima metrologije, građevine i proizvodnje. Build IT softverska rešenja posebno su dizajnirana za kreiranje izveštaja o kontroli kvaliteta koji nam pomažu u otkrivanju grešaka, pa čak i u kreiranju automatizovanih tokova posla kako bi se sprečile greške tokom proizvodnje i konstrukcije krajnjeg proizvoda.

BuildIT Construction

Kompletno rešenje za kontinuiranu verifikaciju izgradnje

Gradilišta postaju udaljene fabrike kojima je potrebna izrada i verifikacija rešenja. Istorijski gledano, nivo tolerancije na greške i doradu bio je veoma visok jer se smatrao delom normalnog poslovanja – do sada. FARO® BuildIT Construction je prvi potpuno integrisan alat za upravljanje osiguranjem kvaliteta (QA) i kontrolom kvaliteta (QC) tokom životnog ciklusa zgrade, koji omogućava građevinskim profesionalcima da kontinuirano procenjuju projekte u realnom vremenu upoređivanjem sa CAD dizajnom koristeći podatke 3D skeniranja.

BuildIT Metrology

Najintuitivniji i najefikasniji softver za obradu i registraciju podataka dobijenih skeniranjem

FARO® BuildIT Metrology je vodeća industrijska metrološka softverska platforma za poravnanje, inspekciju i izradu aplikacija. BuildIT pruža tačno upravljanje svim procesima validacije dimenzija tokom životnog ciklusa proizvodnje. BuildIT Metrology uključuje najbolje u klasi funkcije kao što su povezivanje uređaja i vizuelne povratne informacije u realnom vremenu u pojednostavljenom korisničkom interfejsu, omogućavajući korisnicima da pozicioniraju delove za aplikacije za precizno sklapanje i poravnanje.

BuildIT Projector

Višenamenski softver za planiranje, generisanje i upravljanje procesima rada sa laserskim šablonima i verifikacijom

FARO® BuildIT Projector je najkompletniji svetski softver za lasersku projekciju slika. Izgrađen na popularnoj BuildIT Metrology platformi koja već više od 20 godina služi proizvođačima, BuildIT Projector odlikuje se modernim i intuitivnim interfejsom za generisanje, planiranje i upravljanje laserskom projekcijom slika i verifikacijom radnih procesa. BuildIT Projector omogućava moćne i u industriji jedinstvene osobine FARO TracerSI laserskog projektora, uključujući verifikaciju u toku i poravnanje zasnovano na karakteristikama. Ove karakteristike čine TracerSI jedinim svetskim "sve u jednom" rešenjem za laserski podržano šabloniranje i verifikaciju.