FARO CAM2

FARO CAM2® je najpametnija svetska 3D merna platforma. Dizajnirana tako da je korisnik u fokusu, nudi najbolje integrisano FARO hardversko iskustvo i osigurava da bilo koji operateri mogu brzo i lako da izvrše svoje merne zadatke i da snime aktivne podatke putem intuitivnog korisničkog interfejsa i slikom vođenih automatizovanih tokova merenja.

CAM2

Najpametnija svetska 3D merna platforma

FARO CAM2® softver je moćna, intuitivna i na aplikacije usmerena 3D merna platforma, dizajnirana da Vam pomogne da efikasno obavite zadatke osiguranja kvaliteta i inspekcije. Savršeno je pogodna za upravljanje ponovljenim inspekcijskim rutinama, uz analizu trendova i statističku kontrolu procesa (SPC) uživo. CAM2 softver dizajniran je za upotrebu sa bilo kojim FARO koordinatnim mernim uređajem (CMM), omogućavajući operaterima da snimaju tačna merenja.