FARO Stream

Za korisnike FARO Focus laserskih 3D skenera koji žele da otpreme svoje podatke skeniranja u Sphere , ovu vezu pruža FARO Stream mobilna aplikacija. Omogućava Vam da registrujete skeniranja na terenu, na mobilnom telefonu ili tabletu.

Stream

Veza između FARO Focus Premium i Sphere platforme u oblaku

FARO Stream je mobilna aplikacija koja Vam omogućava:

  • Kontrolu laserskog skenera FARO Focus Premium

  • Preregistraciju snimljenih podataka direktno na terenu, čime se smanjuju greške pri registraciji podataka u kancelariji

  • Prikupljanje dodatnih informacija kao što su beleške označene u skenu sa slikovnim ili datotečnim prilozima

  • Otpremanje snimljenih podataka direktno u Sphere za trenutno deljenje projekta sa klijentima preko aplikacije WebShare ili Sinc Agent aplikacije za dalju obradu u SCENE ili As-Built Modeler