FARO Flatness Check

Integrisan sa Sphere, FARO platformom u oblaku, partneri i timovi sada mogu bolje da koordiniraju svoj rad i podele svoj napredak sa drugim zainteresovanim stranama u projektu.

Flatness Check

Aplikacija za vizuelizaciju u realnom vremenu

Flatness Check , iOS kompatibilna aplikacija proširene stvarnosti, na licu mesta omogućava trenutnu vizuelizaciju ravnosti poda i poda. Vaš tim može da obezbedi da se izlivanje betona završi po planu, uz poboljšan kvalitet rada i eliminisanje skupih dorada. Jednostavno ga povežite sa svojim kompatibilnim FARO Focus laserskim skenerom da biste za procenu ravnosti prikupili i iskoristili podatke oblaka tačaka.