Focus Scene

Najintuitivniji i najefikasniji softver za obradu i registraciju podataka skeniranja. FARO® SCENE softver je posebno dizajniran za sve Focus laserske skenere i laserske skenere drugih proizvođača. Obrađujte i upravljajte podacima skeniranja u realnom vremenu, efikasno i lako koristeći registraciju na mestu događaja, automatsko prepoznavanje objekata, registraciju skeniranja i pozicioniranje. Brzo i povoljno generiše visokokvalitetne podatke u punom koloru, uklapajući slike iz automatizovanog pozicioniranja bez ili sa markerima.

SCENE

Najintuitivniji i najefikasniji softver za obradu i registraciju podataka dobijenih skeniranjem

FARO® SCENE softver je posebno dizajniran za sve Focus laserske skenere i laserske skenere drugih proizvođača. Obrađujte i upravljajte podacima skeniranja u realnom vremenu, efikasno i lako koristeći registraciju na mestu događaja, automatsko prepoznavanje objekata, registraciju skeniranja i pozicioniranje. Brzo i povoljno generiše visokokvalitetne podatke u punom koloru, uklapajući slike iz automatizovanog pozicioniranja bez ili sa markerima.

SCENE WebShare Cloud

FARO® hosting rešenje zasnovano na oblaku, za lako i sigurno deljenje podataka skeniranja širom sveta putem interneta

SCENE VebShare Cloud je sigurno, na oblaku zasnovano rešenje za čuvanje, pregled i deljenje podataka laserskog skeniranja sa udaljenim kolegama i partnerima. Ova hostovana usluga eliminiše potrebu za instalacijom softvera na računar ili tablet uređaj.

SCENE 2go

Sigurno rešenje koje se ne zasniva na internetu, za razmenu projekata korisnika SCENE softvera

SCENE 2go olakšava deljenje projekata skeniranja samo za čitanje sa partnerima i kupcima. Projekt(e) skeniranja jednostavno sačuvate na USB disku ili bilo kom drugom spoljašnjem medijumu za skladištenje i pregledate ih na Windows® ili MacOS® računaru bez potrebe za internet vezom.