FARO AsBuilt

FARO® As-Built™ softverska rešenja garantuju najdirektniji tok rada od svih zabeleženih realnih podataka, poput laserskih skenera, do upotrebljivih CAD i BIM modela. Za razliku od multivendor ponuda na tržištu, FARO As-Built rešenje nudi jednostavan za upotrebu, besprekorno integrisan i brz put do ugrađenih CAD i BIM modela, dramatičnim smanjenjem vremena za izdvajanje modela, smanjenjem broja dorada i povećanjem kvaliteta isporučenih proizvoda.

AsBuilt Modeler

Najdirektniji put od stvarnosti do bilo kog dizajn sistema

FARO® As-Built™ Modeler je softverski alat koji AEC profesionalcima omogućava da izdvoje informacije o zgradama, poput CAD i BIM geometrije, da bi bile korišćene od 3D podataka u bilo kom CAD sistemu, čak i ako ne podržava podatke oblaka tačaka. Omogućava korisnicima da prikazuju, upravljaju i procenjuju projekte oblaka tačaka neograničene veličine, nezavisno od izvora. Ukupna produktivnost dizajna je znatno ubrzana korišćenjem korisničkog alata za primenu merenja, izvlačenje visokopreciznih CAD modela i kreiranje fotorealističnih renderinga.

AsBuilt for AutoCAD

Svestrana stvarnost do CAD rešenja

FARO® As-Built for AutoCAD softver nudi sve funkcije koje su potrebne AEC profesionalcima za procenu podataka 3D laserskog skeniranja direktno u AutoCAD softveru, sa najvećom preciznošću. Ovaj softver proširuje AutoCAD alate za modeliranje i analizu oblaka tačaka, fotogrametrijsku obradu, kontrolu totalnih stanica i procenu podataka snimljenih iz različitih mobilnih sistema za mapiranje i ručnih laserskih skenera. Visok nivo automatizacije efikasno stvara 2D planove i 3D modele za BIM svrhe.

AsBuilt for Autodesk Revit

Stvaranje efikasnosti u izdvajanju podataka skeniranja za BIM

FARO As-Built for Autodesk Revit pruža brze i intuitivne tokove rada za obradu podataka 3D laserskog skeniranja direktno u Autodesk Revit koristeći Revit objekte i BIM modele. Savršen je dodatak za Revit korisnike koji rade sa velikim oblacima tačaka i neprimetno se integriše sa poznatim Revit korisničkim interfejsom. Sadrži širok spektar alata za procenu podataka 3D laserskog skeniranja sa prilagođenim komandama za modeliranje i detaljisanje BIM elemenata.